מילה אוצר מילים והגייה סקרים

איך לבטא Winona ryder?

wuhn-ow-nuh raid-r
wuhn-OW-nuh raid-r
wuh-now-nuh rai-dr
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא simvastatin?

sim-VUH-statn
sim-vuh-sta-tn
sim-vuhsta-tn
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא auckland?

aa-kluh-nd
aa-kluhnd
aak-luhnd
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא Drew barrymore?

droo beh-ree-mor
dr-oo behree-mor
dr-oo beh-REE-mor
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא LOSARTAN POTASSIUM?

low-saar-tuhn puh-ta-see-uhm
lowsaa-rtuhn puh-tasee-uhm
low-saartu-hn puh-TA-seeuhm
שאל את החברים שלך
X