מילה אוצר מילים והגייה סקרים

איך לבטא Freitag German?

fri-gh-tak
fr-igh-tak
FRIGH-tahk
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא Donnerstag German?

DON-ers-tahk
do-ner-tak
done-tahk
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא Sonntag German?

ZON-tahk
zo-nt-ahk
zont-ahkk
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא saltamontes Spanish?

sal-tah-montehs
SAL-tah-montehs
sal-TAH-montehs
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא femtio Swedish?

famt-ee
fam-tee
fa-mt-ee
שאל את החברים שלך
X