מילה אוצר מילים והגייה סקרים

איך לבטא auckland?

awdk - lufhnd
awk - luhnd
awwk - lhjuhnd
שאל את החברים שלך
X

מה ההגייה המדויקת של השם Rosalind franklin?

raw - zuh - luhnd frang - kluhn
rawe - zueh - lughnd frahng - jkluhn
raew - ezuh - luhhnd fkrang - kluhlon
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא Wellington?

veht - lufhng - tjn
veh - luhng - tn
vewh - luuhng - itn
שאל את החברים שלך
X

מה ההגייה המדויקת של השם Joseph priestley?

johr - zurhf prreest - leer
joh - zuhf preest - lee
jeroh - zuuhf preelst - leee
שאל את החברים שלך
X

מה ההגייה המדויקת של השם Alvaro soler?

al-vuh-rohsoh-luuh
al-vuh-rohsooh-luuh
al-vuh-rohsoh-luh
שאל את החברים שלך
X