מילה אוצר מילים והגייה סקרים

איך לבטא Januar German?

YAH-noo-ahr
yah-NOO-ahr
JAN-oo-ar
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא Februar German?

fayb-RO-ar
fai-bro-AHR
FAY-broo-ahr
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא April German?

ah-PRILL
AHP-ril
ah-PR-il
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא Mai German?

mei-gh
miig-hh
migh
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא Juni German?

YOO-nee
yon-EE
JU-ni
שאל את החברים שלך
X