מילה אוצר מילים והגייה סקרים

איך לבטא Montego Bay?

mawn-tee-goh-bay
maw-tee-go-bae
mawh-tii-gooh-baah
שאל את החברים שלך
X

מה ההגייה המדויקת של השם Franck ribery?

frangk-ri-buh-ree
frang-ri-bah-re
franhg-ree-baa-ri
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא Port Antonio?

pote-an-toh-nee-oh
pot-aan-to-ne-oh
poeh-an-to-ne-yo
שאל את החברים שלך
X

מה ההגייה המדויקת של השם Marco Reus?

maa-koh-ray-uhs
ma-kah-rey-uhs
mah-keh-ray-ahs
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא Osaka Castle?

ooh-sa-kah-kaa-sl
oh-saa-kuh-ka-sl
oh-saah-kuah-ka-sal
שאל את החברים שלך
X