מילה אוצר מילים והגייה סקרים

איך לבטא Gene hackman?

jee-n hakmu-hn
jee-n hak-mu-hn
jeen hak-muhn
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא orlando?

orlan-dow
or-lan-dow
or-land-ow
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא Calgary?

kal-gree
kalg-ree
kal-gr-ee
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא Christopher walken?

kris-tuhfr waak-n
kri-stuhf-r waa-k-n
kri-stuh-fr waa-kn
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא copenhagen?

kowpu-hnhei-gn
kow-puhn-hei-gn
kow-puhn-heign
שאל את החברים שלך
X