מילה אוצר מילים והגייה סקרים

איך לבטא anticonvulsants?

AN-teekun-VUL-sunt
AN-tee-kun-VUL-sunt
ANTEE-kun-VUL-sunt
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא Apache Junction?

uhpa-chee juhng-ksh-n
uh-pa-chee juhngk-shn
uh-pach-ee juh-ngk-shn
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא Ray Liotta?

ra-y li-ot-ta
ray li-ot-ta
ray liot-ta
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא anticoagulants?

antee-koh-a-gyu-luh-nts
an-tee-koh-agyu-luh-nts
an-tee-koh-a-gyu-luh-nts
שאל את החברים שלך
X

איך לבטא Mersin?

muh-sn
mu-hsn
mur-hsn
שאל את החברים שלך
X