sdasdasd asdasda

אדם, אלג ' יריה
listen-word-pronunciation
listen-word-pronunciation
חבר ב- HowToPronounce מאז דצמבר 2020
לספר על עצמך
500

{{ profile.profile_description_count }} {{ profile.profile_description_count_dynamic }}

רק 500 תווים מותרים!

מיומנויות

{{skill.name}}

לא כישורי הוסיף.

הגיות (0)

לא נוספו הגיות קוליות

אוספי שמע (0)

לא נוספו אוספים

בעקבות(0)

אף אחד

חסידים(1)

הגיות (0)
טען עוד הגעת לסוף הרשימה

לא נוספו הגיות קוליות

אוספי שמע (0)

{{collection.name}}

-sdasdasd asdasda
ממתין לאישור
{{collection.count}}
טען עוד all-your-words-loaded

לא נוספו אוספים

מילים (0)