Katie London thumbnail

Katie London

listen-word-pronunciation
listen-word-pronunciation
נשים, ארצות הברית של אמריקה
listen-word-pronunciation
listen-word-pronunciation
חבר ב- HowToPronounce מאז נובמבר 2020
לספר על עצמך
500

{{ profile.profile_description_count }} {{ profile.profile_description_count_dynamic }}

רק 500 תווים מותרים!

מיומנויות

{{skill.name}}

לא כישורי הוסיף.

הגיות (195)
צפה בהכל

לא נוספו הגיות קוליות

אוספי שמע (0)

לא נוספו אוספים

גביעים

הגיות (195)
טען עוד הגעת לסוף הרשימה

לא נוספו הגיות קוליות

אוספי שמע (0)

{{collection.name}}

-Katie London
ממתין לאישור
{{collection.count}}
טען עוד all-your-words-loaded

לא נוספו אוספים

מילים (0)