Harpuneet Virk thumbnail

Harpuneet Virk

נשים, ארצות הברית של אמריקה
listen-word-pronunciation
listen-word-pronunciation
חבר ב- HowToPronounce מאז יולי 2022
לספר על עצמך
500

{{ profile.profile_description_count }} {{ profile.profile_description_count_dynamic }}

רק 500 תווים מותרים!

מיומנויות

{{skill.name}}

לא כישורי הוסיף.

הגיות (111)
צפה בהכל

לא נוספו הגיות קוליות

אוספי שמע (0)

לא נוספו אוספים

גביעים

הגיות (111)
טען עוד הגעת לסוף הרשימה

לא נוספו הגיות קוליות

אוספי שמע (0)

{{collection.name}}

-Harpuneet Virk
ממתין לאישור
{{collection.count}}
טען עוד all-your-words-loaded

לא נוספו אוספים

מילים (0)