Kurtis Simon

אדם, הממלכה המאוחדת
listen-word-pronunciation
listen-word-pronunciation
חבר ב- HowToPronounce מאז ינואר 2022
לספר על עצמך
500

{{ profile.profile_description_count }} {{ profile.profile_description_count_dynamic }}

רק 500 תווים מותרים!

מיומנויות

{{skill.name}}

לא כישורי הוסיף.

הגיות (0)

לא נוספו הגיות קוליות

אוספי שמע (0)

לא נוספו אוספים

בעקבות(0)

אף אחד

חסידים(0)

אין עוקבים

גביעים

הגיות (0)
טען עוד הגעת לסוף הרשימה

לא נוספו הגיות קוליות

אוספי שמע (0)

{{collection.name}}

-Kurtis Simon
ממתין לאישור
{{collection.count}}
טען עוד all-your-words-loaded

לא נוספו אוספים

מילים (0)